Skip to content

Trwyddedu, Tai Amlfeddiannaeth

Trwyddedu, Tai Amlfeddiannaeth

Ceisiadau

Ceisiadau mewn perthynas â gorchymyn ad-dalu rhent:

  • Gorchymyn ad-dalu rhent pan gaiff y cais ei wneud gan awdurdod tai lleol - (Ffurflen Gais RPT4);
  • gorchymyn ad-dalu rhent pan gaiff y cais ei wneud gan feddiannwr - (Ffurflen Gais RPT5).

Apeliadau

Apeliadau yn erbyn penderfyniad awdurdod tai lleol:

  • I wrthod rhoi hysbysiad esemptio dros dro - (Ffurflen Gais RPT6);
  • i gyflwyno hysbysiad gorlenwi neu i wrthod dirymu hysbysiad gorlenwi - (Ffurflen Gais RPT7);
  • i gyflwyno datganiad tai amlfeddiannaeth - (Ffurflen Gais RPT8);
  • i wrthod dirymu datganiad tai amlfeddiannaeth - (Ffurflen Gais RPT8);
  • i roi neu wrthod rhoi trwydded, gan gynnwys apelio yn erbyn telerau'r drwydded - (Ffurflen Gais RPT9);
  • i amrywio  neu ddirymu trwydded, neu i wrthod amrywio neu ddirymu trwydded - (Ffurflen Gais RPT9).

Mae ein llawlyfr canllaw yn cynnwys gwybodaeth bwysig am geisiadau, terfynau amser a gweithdrefnau'r tribiwnlys (Tribiwnlysoedd Eiddo Preswyl: Tai Amlfeddiannaeth a Thrwyddedu Dethol - Llawlyfr Canllaw RPT-G2).

Dolenni perthnasol

Efallai bydd ein cwestiynau cyffredin yn eich helpu i ddod o hyd i wybodaeth.
Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu os oes angen rhagor o wybodaeth arnoch am sut i wneud cais neu apêl, cysylltwch â ni.