Skip to content

Ceisiadau gan awdurdod tai lleol

Ceisiadau gan awdurdod tai lleol

Ceisiadau

  • Ceisiadau gan awdurdod tai lleol - (Ffurflen Gais RPT15):

    • Am awdurdod i wneud gorchym rheoli dros dro am dŷ amlfeddiannaeth nad oes angen ei drwyddedu;
    • am awdurdod i wneud gorchymyn rheoli dros dro arbennig am dŷ nad yw wedi'i ddynodi i'w drwyddedu eto;
    • am orchymyn y dylai gorchymyn rheoli dros dro barhau tra bod apêl am orchymyn rheoli terfynol newydd yn mynd rhagddi (Adran 105 (10) o Ddeddf Tai 2004); neu
    • am orchymyn y dylai gorchymyn rheoli dros dro barhau tra bod apêl am orchymyn rheoli terfynol newydd yn mynd rhagddi (Adran 114 (7) o Ddeddf Tai 2004).

Mae ein llawlyfr canllaw yn cynnwys gwybodaeth bwysig am geisiadau, terfynau amser a gweithdrefnau'r tribiwnlys (Tribiwnlysoedd Eiddo Preswyl: Gorchmynion Rheoli Dros Dro a Therfynol – Llawlyfr Canllaw RPT-G4).

Dolenni perthnasol

Efallai bydd ein cwestiynau cyffredin yn eich helpu i ddod o hyd i wybodaeth.
Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu os oes angen rhagor o wybodaeth arnoch am sut i wneud cais neu apêl, cysylltwch â ni.