Skip to content

Ceisiadau ynghylch gosodiadau wedi'u dodrefnu

Ceisiadau ynghylch gosodiadau wedi'u dodrefnu

Ceisiadau

  • Ceisiadau ynghylch gosodiadau wedi'u dodrefnu - (Ffurflen Gais RPT17):
    • Am addasiad o ran hawliau ac atebolrwydd pan fo tŷ sy'n destun gorchymyn rheoli yn cael ei osod wedi'i ddodrefnu a bod mwy nag un person yn berchen ar y dodrefn hynny.

Mae ein llawlyfr canllaw yn cynnwys gwybodaeth bwysig am geisiadau, terfynau amser a gweithdrefnau'r tribiwnlys (Tribiwnlysoedd Eiddo Preswyl: Gorchmynion Rheoli Dros Dro a Therfynol – Llawlyfr Canllaw RPT-G4).

Dolenni perthnasol

Efallai bydd ein cwestiynau cyffredin yn eich helpu i ddod o hyd i wybodaeth.
Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu os oes angen rhagor o wybodaeth arnoch am sut i wneud cais neu apêl, cysylltwch â ni.