Skip to content

Gorchmynion Gwahardd

Gorchmynion Gwahardd

Ceisiadau

  • Ceisiadau gan y lesydd neu'r lesai am orchymyn i derfynu neu amrywio'r les os oes gorchymyn gwahardd mewn grym - (Ffurflen Gais RPT13).

Apeliadau

  • Apeliadau yn erbyn gorchymyn gwahardd; (Ffurflen Gais RPT11);
  • apeliadau yn erbyn penderfyniad yr awdurdod tai lleol - (Ffurflen Gais RPT10):
    • i amrywio gorchymyn gwahardd neu i wrthod ei ddirymu neu'i amrywio; neu
    • i wrthod cymeradwyo cais i ddefnyddio'r safle cyfan a nodir yn y gorchymyn gwahardd, neu ran ohono, mewn ffordd benodol.

Mae ein llawlyfr canllaw yn cynnwys gwybodaeth bwysig am geisiadau, terfynau amser a gweithdrefnau'r tribiwnlys (Tribiwnlysoedd Eiddo Preswyl: Tai Amlfeddiannaeth a Thrwyddedu Dethol - Llawlyfr Canllaw RPT-G3).

Dolenni perthnasol

Efallai bydd ein cwestiynau cyffredin yn eich helpu i ddod o hyd i wybodaeth.
Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu os oes angen rhagor o wybodaeth arnoch am sut i wneud cais neu apêl, cysylltwch â ni.