Skip to content

Gorchmynion Dymchwel

Gorchmynion Dymchwel

Ceisiadau

  • Ceisiadau mewn perthynas â gorchmynion dymchwel - (Ffurflen Gais RPT14):
    • Ceisiadau i adennill treuliau awdurdod tai lleol mewn perthynas â gweithredu gorchymyn dymchwel, gan gynnwys penderfynu cyfraniadau cyd-berchenogion;
    • ceisiadau gan gyd-berchenogion safle perthnasol i ddosrannu'r gwarged a ad-dalwyd gan awdurdod tai lleol os yw'r awdurdod tai lleol wedi cael ad-daliad ganddynt am y treuliau sydd ynghlwm wrth weithredu gorchymyn dymchwel; neu
    • geisiadau gan lesydd neu lesai safle am orchymyn i benderfynu neu amrywio'r les lle bo gorchymyn dymchwel wedi dod i rym.

Apeliadau

  • Apeliadau yn erbyn gorchymyn dymchwel - (Ffurflen Gais RPT11).

Mae ein llawlyfr canllaw yn cynnwys gwybodaeth bwysig am geisiadau, terfynau amser a gweithdrefnau'r tribiwnlys (Tribiwnlysoedd Eiddo Preswyl: Tai Amlfeddiannaeth a Thrwyddedu Dethol - Llawlyfr Canllaw RPT-G3).

Dolenni perthnasol

Efallai bydd ein cwestiynau cyffredin yn eich helpu i ddod o hyd i wybodaeth.
Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu os oes angen rhagor o wybodaeth arnoch am sut i wneud cais neu apêl, cysylltwch â ni.