Skip to content

Rhenti'r Farchnad

Rhenti'r Farchnad

Ceisiadau

  • Rhenti'r farchnad agored, lle bo'r landlord o dan denantiaeth sicr neu denantiaeth gyfnodol fyrddaliol sicr wedi cyflwyno hysbysiad i'r tenant yn cynnig cynyddu'r rhent - (FFURFLEN GAIS RAC1);
  • rhent sydd i'w dalu, lle bo tenant o dan denantiaeth fyrddaliol sicr yn anfodlon ar y rhent sydd i'w dalu o dan y denantiaeth - (FFURFLEN GAIS RAC2);
  • telerau ar gyfer y denantiaeth, lle bo tenantiaeth cyfnod penodedig sicr neu denantiaeth fyrddaliol sicr wedi dod i ben a bod y landlord neu'r tenant wedi cynnig telerau newydd ar gyfer y denantiaeth drwy hysbysiad - (FFURFLEN GAIS RAC3);
  • terfynu les hir, atgyfeiriadau gan y landlord lle y cyflwynwyd hysbysiad yn datgan bod les hir am rent isel wedi dod i ben a lle y cyflwynwyd gwrth-hysbysiad gan y tenant mewn pryd - Ffurflen Gais, Rheoliadau Tenantiaethau Preswyl Hir (prif ffurflenni) 1997 - Ffurflen 5. Mae'r ffurflen gais hon ar gael ar-lein ac ar ffurf argraffedig ar wefan swyddogol Deddfwriaeth y DU .

Mae ein llawlyfr canllaw yn cynnwys gwybodaeth bwysig am geisiadau, terfynau amser a gweithdrefnau'r tribiwnlys (Pwyllgorau Asesu Rhenti: Rhenti'r Farchnad Agored - llawlyfr canllaw RAC-G2).

Dolenni perthnasol

Efallai bydd ein cwestiynau cyffredin yn eich helpu i ddod o hyd i wybodaeth.
Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu os oes angen rhagor o wybodaeth arnoch am sut i wneud cais neu apêl, cysylltwch â ni.