Skip to content

Rhenti Teg

Rhenti Teg

Ceisiadau

  • Atgyfeiriadau gan y swyddog rhenti, i benderfynu'r rhent teg i'w dalu pan fo'r landlord neu'r tenant neu'r ddau ohonynt yn gwrthwynebu'r rhent a bennwyd gan y swyddog rhenti (Nid oes ffurflen gais ar gyfer y mathau hyn o apeliadau oherwydd caiff achosion eu cyflwyno i ni gan y Swyddog Rhenti).

Mae ein llawlyfr canllaw yn cynnwys gwybodaeth bwysig am geisiadau, terfynau amser a gweithdrefnau'r tribiwnlys. (Pwyllgorau Asesu Rhenti: Rhenti Teg - LLAWLYFR CANLLAW RAC-G1).

Dolenni perthnasol

Efallai bydd ein cwestiynau cyffredin yn eich helpu i ddod o hyd i wybodaeth.
Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu os oes angen rhagor o wybodaeth arnoch am sut i wneud cais neu apêl, cysylltwch â ni.