Skip to content

Pwyllgorau Asesu Rhenti

Pwyllgorau Asesu Rhenti

Mae gwybodaeth am y mathau o anghydfodau rydym yn delio â nhw a sut i wneud cais ar gael yn ein llawlyfrau canllaw.

Mae'r llawlyfr canllaw yn cynnwys gwybodaeth bwysig am ba geisiadau y gallwch eu gwneud, a oes terfyn amser i wneud cais a gweithdrefnau'r tribiwnlys.

Gallwch lawrlwytho ffurflenni cais a llawlyfrau canllaw gan ddefnyddio'r dolenni isod.

Os byddwch yn cael trafferth lawrlwytho unrhyw rai o'r ffurflenni neu'r llawlyfrau neu os hoffech eu cael ar fformat arall, cysylltwch â ni.

Mae Pwyllgorau Asesu Rhenti yn delio ag anghydfodau am:

Dolenni perthnasol

Efallai bydd ein cwestiynau cyffredin yn eich helpu i ddod o hyd i wybodaeth.
Mae ein Rhestr o Dermau yn rhoi esboniad o eiriau allweddol
Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu os oes angen rhagor o wybodaeth arnoch am sut i wneud cais neu apêl, cysylltwch â ni.