Skip to content

Cymdeithasau Tenantiaid

Cymdeithasau Tenantiaid

Ceisiadau

  • Cymdeithasau tenantiaid, ceisiadau am gydnabyddiaeth (Ffurflen Gais LVT9).

Mae ein llawlyfr canllaw yn cynnwys gwybodaeth bwysig am geisiadau, terfynau amser a gweithdrefnau'r tribiwnlys (Tribiwnlysoedd Prisio Lesddaliadau: Cymdeithasau Tenantiaid - Llawlyfr Canllaw LVT-G3).

Dolenni perthnasol

Efallai bydd ein cwestiynau cyffredin yn eich helpu i ddod o hyd i wybodaeth.
Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu os oes angen rhagor o wybodaeth arnoch am sut i wneud cais neu apêl, cysylltwch â ni.