Skip to content

Rhyddfreinio Lesddaliadau, gan gynnwys Ymestyn Lesoedd Tai a Fflatiau

Rhyddfreinio Lesddaliadau, gan gynnwys Ymestyn Lesoedd Tai a Fflatiau

Ceisiadau

Deddf Diwygio Cyfraith Lesddaliad 1967:

  • costau rhesymol, y swm a gafodd ei wario gan landlord wrth ddelio â chais i gaffael rhydd-ddaliad neu ymestyn les - (FFURFLEN GAIS LVT10)
  • caffael rhydd-ddaliad, pris sydd i'w dalu gan y tenant (FFURFLEN GAIS LVT11)
  • rhent tir a thelerau, mewn perthynas ag estyniad 50 mlynedd i'r les a'r telerau - (Cysylltwch â ni am ffurflen gais).

Deddf Diwygio Cyfraith Lesddaliad, Tai a Datblygu Trefol 1993:

  • adnewyddu les, premiwm neu delerau caffael eraill y mae anghydfod amdanynt o hyd - (FFURFLEN GAIS LVT12)
  • landlord coll, i benderfynu telerau les a/neu bremiwm - (FFURFLEN GAIS LVT13)
  • costau rhesymol, y swm a gafodd ei wario gan landlord wrth ddelio â chais i gaffael rhydd-ddaliad neu les newydd - (FFURFLEN GAIS LVT14)
  • rhyddfreinio ar y cyd, pris sydd i'w dalu i gaffael y rhydd-ddaliad ar y cyd - (FFURFLEN GAIS LVT15).

Mae ein llawlyfr canllaw yn cynnwys gwybodaeth bwysig am geisiadau, terfynau amser a gweithdrefnau'r tribiwnlys (Tribiwnlysoedd Prisio Lesddaliadau: Ryddfreinio Lesddaliadau - llawlyfr canllaw LVT-G4).

Dolenni perthnasol

Efallai bydd ein cwestiynau cyffredin yn eich helpu i ddod o hyd i wybodaeth.
Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu os oes angen rhagor o wybodaeth arnoch am sut i wneud cais neu apêl, cysylltwch â ni.