Skip to content

Anghydfodau Lesddaliad

Anghydfodau Lesddaliad

Ceisiadau

  • Yr hawl i reoli, hawliau tenantiaid fflatiau i gymryd cyfrifoldeb dros reoli eiddo - (FFURFLEN GAIS LVT1);
  • taliadau gweinyddol, atebolrwydd i dalu - (FFURFLEN GAIS LVT2);
  • fforffedu, torri cyfamod neu amod yn y les - (FFURFLEN GAIS LVT3);
  • yswiriant, adennill costau premiymau yswiriant - (FFURFLEN GAIS LVT4);
  • amrywio lesoedd hir ar gyfer fflatiau - (FFURFLEN GAIS LVT7);
  • penodi rheolwr safle sy'n cynnwys fflatiau - (FFURFLEN GAIS LVT8);
  • taliadau ystadau, atebolrwydd i dalu. (Nid oes ffurflen gais ar gyfer y math hwn o apêl ar hyn o bryd felly cysylltwch â'r tribiwnlys am ragor o wybodaeth).

Mae ein llawlyfr canllaw yn cynnwys gwybodaeth bwysig am geisiadau, terfynau amser a gweithdrefnau'r tribiwnlys (Tribiwnlysoedd Prisio Lesddaliadau: Anghydfodau Lesddaliad - llawlyfr canllaw LVT-G2).

Dolenni perthnasol

Efallai bydd ein cwestiynau cyffredin yn eich helpu i ddod o hyd i wybodaeth.
Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu os oes angen rhagor o wybodaeth arnoch am sut i wneud cais neu apêl, cysylltwch â ni.