Skip to content

Canllawiau Sain

Canllawiau Sain

Mae rhai o'n canllawiau ar gael ar fformat sain yn ogystal â fformat ysgrifenedig.

Dewiswch o'r adran llawlyfrau canllaw sain isod:

Cartrefi symudol, gan gynnwys safleoedd sipsiwn a theithwyr (Tribiwnlysoedd Eiddo Preswyl: Cartrefi Symudol – Llawlyfr Canllaw Sain RPT-G6)

 • Rhan 1 - Cyflwyniad

  Mae Rhan 1 yn egluro'r llawlyfr canllaw a'r Tribiwnlys Eiddo Preswyl yng Nghymru a'i aelodau.

 • Rhan 2 - Ceisiadau i'r Tribiwnlys

  Mae Rhan 2 yn egluro'r mathau o geisiadau sy'n cael sylw yn y canllaw hwn y gallwch eu gwneud i'r Tribiwnlys Eiddo Preswyl yng Nghymru.

 • Rhan 3 - Sut i Wneud Cais

  Mae Rhan 3 yn egluro sut i wneud cais a'r ffi am wneud hynny.

 • Rhan 4 - Gweithdrefnau Ar Ôl Gwneud Cais

  Mae Rhan 4 yn egluro beth sy'n digwydd ar ôl i'r Tribiwnlys Eiddo Preswyl yng Nghymru gael cais.

 • Rhan 5 - Archwiliadau a Gwrandawiadau

  Mae Rhan 5 yn egluro beth sy'n digwydd pan fydd y Tribiwnlys Eiddo Preswyl yng Nghymru yn ymweld â safle a'i archwilio a beth sy'n digwydd yn ystod gwrandawiad tribiwnlys.

 • Rhan 6 - Y Penderfyniad ac Wedi Hynny

  Mae Rhan 6 yn egluro pa Orchmynion y gall y Tribiwnlys Eiddo Preswyl yng Nghymru eu gwneud fel rhan o'i benderfyniad, pryd a sut mae'r penderfyniad yn cael ei wneud, a sut i apelio yn erbyn y penderfyniad.