Skip to content

Cofrestr o gyhoeddiadau

Cofrestr o gyhoeddiadau

Mae ein Cofrestr o gyhoeddiadau yn rhestr defnyddiol o’n holl ffurflenni a’n canllawiau a’n cyfeirnodau.

Dolenni perthnasol

Sefydliad statudol a sefydlwyd o dan Ddeddf Tai 2004 yw'r Tribiwnlys Eiddo Preswyl.
Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu os oes angen rhagor o wybodaeth arnoch am sut i wneud cais neu apêl, cysylltwch â ni.