Skip to content

Rhestr o Dermau

Rhestr o Dermau

Mae ein rhestr o dermau yn rhoi esboniad defnyddiol i chi o’r gwahanol dermau sy’n ymddangos yn aml ar ein gwefan ac yn ein cyhoeddiadau.

Dolenni perthnasol

Sefydliad statudol a sefydlwyd o dan Ddeddf Tai 2004 yw'r Tribiwnlys Eiddo Preswyl.
Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu os oes angen rhagor o wybodaeth arnoch am sut i wneud cais neu apêl, cysylltwch â ni.