Skip to content

RPT/0025/02/18, RPT/0027/02/18, RPT/0028/02/18: Mr Parvez Akhtar

RPT/0025/02/18, RPT/0027/02/18, RPT/0028/02/18: Mr Parvez Akhtar

Rhif Cyfeirnod: RPT/0025/02/18, RPT/0027/02/18, RPT/0028/02/18

Deddf: Deddf Tai 2004

Math o Achos: Adran 27

Gwrthod i Grantio neu Diddymu Trwydded