Skip to content

RPT/0051/09/18: 16 Norman Road, Wrecsam

RPT/0051/09/18: 16 Norman Road, Wrecsam

Rhif Cyfeirnod: RPT/0051/09/18

Deddf: Deddf Tai 2004

Math o Achos: Gorchymyn Gwahardd - Caniatâd i apelio y tu allan i amser

Eiddo: 16 Norman Road, Wrecsam