Skip to content

RPT/0015/10/17 ac RPT/0016/11/17: 152 a 154 Mackintosh Place, Caerdydd - cais i apelio

RPT/0015/10/17 ac RPT/0016/11/17: 152 a 154 Mackintosh Place, Caerdydd - cais i apelio

Rhif Cyfeirnod: RPT/0015/10/17 ac RPT/0016/11/17

Deddf: Deddf Tai 2004

Math o Achos: Trwyddedu Tai Amlfeddiannaeth - cais i apelio penderfyniad

Eiddo: 152 a 154 Mackintosh Place, Caerdydd