Skip to content

Ebrill 2017 - Mawrth 2018

Ebrill 2017 - Mawrth 2018
RPT/0014/10/17: 10 The Glade, Caerwnon Park, Llanfair ym Muallt

18/04/18
Rhif Cyfeirnod: RPT/0017/11/17 Deddf: Deddf Cartrefi Symudol (Cymru) 2013 Math o Achos: Adran 54 Eiddo: 10 The Glade, Caerwnon Park, Llanfair ym Muallt
 

RPT/0014/10/17: Flat 2, 58 Queen Street, Queensferry

18/04/18
Rhif Cyfeirnod: RPT/0014/10/17 Deddf: Deddf Tai 2004 Math o Achos: Adran 21(5) Eiddo: Flat 2, 58 Queen Street, Queensferry
 

RPT/0011/09/17: 39 Orchard Street, Casnewydd

18/04/18
Rhif Cyfeirnod: RPT/0011/09/17 Deddf: Deddf Tai 2004 Math o Achos: Adrannau 73 a 74 Eiddo: 39 Orchard Street, Casnewydd
 

RPT/0016/11/17: 154 Mackintosh Place, Caerdydd

18/04/18
Rhif Cyfeirnod: RPT/0016/11/17 Deddf: Deddf Tai 2004 Math o Achos: Gorchymyn Gwahardd Eiddo: 154 Mackintosh Place, Caerdydd
 

RPT/0003/04/17: 86 Cyfyng Road, Abertawe

02/11/17
Rhif Cyfeirnod: RPT/0003/04/17 Deddf: Deddf Tai 2004 Math o Achos: Gorchymyn Gwahardd Argyfwng Eiddo: 86 Cyfyng Road, Abertawe
 

RPT/0003/04/17: 86 Cyfyng Road, Abertawe

02/11/17
Rhif Cyfeirnod: RPT/0003/04/17 Deddf: Deddf Tai 2004 Math o Achos: Gorchymyn Gwahardd Argyfwng Eiddo: 86 Cyfyng Road, Abertawe
 

RPT/0003/04/17: 86 Cyfyng Road, Abertawe

02/11/17
Rhif Cyfeirnod: RPT/0003/04/17 Deddf: Deddf Tai 2004 Math o Achos: Gorchymyn Gwahardd Eiddo: 86 Cyfyng Road, Abertawe
 

RPT/0004/05/17: 7 Parc Preswyl Pantmawr, Harlech

22/09/17
Rhif Cyfeirnod: RPT/0004/05/17 Deddf: Deddf Cartrefi Symudol 2013 Math o Achos: Adran 54(1) Eiddo: 7 Parc Preswyl Pantmawr, Harlech
 

RPT/0023/03/17: 77 Derlwyn Street, Phillipstown

22/09/17
Rhif Cyfeirnod: RPT/0023/03/17 Deddf: Deddf Tai 2004 Math o Achos: Gorchymyn Dymchwel Eiddo: 77 Derlwyn Street, Phillipstown
 

RPT/0005/09/16: Woodland Park, Pont-y-pŵl - Penderfyniad Apêl

15/08/17
Rhif Cyfeirnod: RPT/0005/09/16 Deddf: Deddf Cartrefi Symudol (Cymru) 2013 Math o Achos: Adran 12 Penderfyniad Apêl Eiddo: Woodland Park, Pont–y–p?l
 

RPT/0002/04/17: 12 Fields Park Road, Casnewydd

15/08/17
Rhif Cyfeirnod: RPT/0002/04/17 Deddf: Deddf Tai 2004 Math o Achos: Gorchymyn ad–dalu rhent Eiddo: 12 Fields Park Road, Casnewydd
 

RPT/0022/02/17: Morfa Ddu, Prestatyn - Adran 54(1)

15/08/17
Rhif Cyfeirnod: RPT/0022/02/17 Deddf: Deddf Cartrefi Symudol (Cymru) 2013 Math o Achos: Adran 54(1) Eiddo: Morfa Ddu, Prestatyn
 

RPT/0001/04/17: 3 Bank Road, Cei Connah - Hysbysiad Gwella

13/07/17
Rhif Cyfeirnod: RPT/0001/04/17 Deddf: Deddf Tai 2004 Math o Achos: Hysbysiad Gwella Eiddo: 3 Bank Road, Cei Connah
 

RPT/0005/09/16: Woodland Park, Pont-y-pŵl

13/07/17
Rhif Cyfeirnod: RPT/0005/09/16 Deddf: Deddf Cartrefi Symudol (Cymru) 2013 Math o Achos: Trwydded Safle Eiddo: Woodland Park, Pont–y–p?l
 

RPT/0014/12/16: 46 Plassey Street, Penarth

15/06/17
Rhif Cyfeirnod: RPT/0014/12/16 Deddf: Deddf Tai 2004 Math o Achos: Para 10, Atodlen 12 – COSTAU Eiddo: 46 Plassey Street, Penarth
 

RPT/0006/09/16: 3 Scamford Park, Hwlffordd

12/05/17
Rhif Cyfeirnod: RPT/0006/09/16 Deddf: Deddf Cartrefi Symudol (Cymru) 2013 Math o Achos: Adran 52 Eiddo: 3 Scamford Park, Hwlffordd
 

RPT/0017/01/17: 1-2 Cyrch-y-Gwas Road, Treforest - Gorchymyn Ad-dalu Rhent

12/05/17
Rhif Cyfeirnod: RPT/0017/01/17 Deddf: Deddf Tai 2004 Math o Achos: Gorchymyn Ad–dalu Rhent Eiddo: 1–2 Cyrch–y–Gwas Road, Treforest
 

RPT/0014/12/16: 46 Plassey Street, Penarth - Hysbysiad Gwella

12/05/17
Rhif Cyfeirnod: RPT/0014/12/16 Deddf: Deddf Tai 2004 Math o Achos: Hysbysiad Gwella Eiddo: 46 Plassey Street, Penarth