Skip to content

RPT/0003/04/17: 86 Cyfyng Road, Abertawe

RPT/0003/04/17: 86 Cyfyng Road, Abertawe

Rhif Cyfeirnod: RPT/0003/04/17

Deddf: Deddf Tai 2004

Math o Achos: Gorchymyn Gwahardd Argyfwng

Eiddo: 86 Cyfyng Road, Abertawe