Skip to content

RPT/0023/03/17: 77 Derlwyn Street, Phillipstown

RPT/0023/03/17: 77 Derlwyn Street, Phillipstown

Rhif Cyfeirnod: RPT/0023/03/17

Deddf: Deddf Tai 2004

Math o Achos: Gorchymyn Dymchwel

Eiddo: 77 Derlwyn Street, Phillipstown