Skip to content

RPT/0011/09/17: 39 Orchard Street, Casnewydd

RPT/0011/09/17: 39 Orchard Street, Casnewydd

Rhif Cyfeirnod: RPT/0011/09/17

Deddf: Deddf Tai 2004

Math o Achos: Adrannau 73 a 74

Eiddo: 39 Orchard Street, Casnewydd