Skip to content

RPT/0002/04/17: 12 Fields Park Road, Casnewydd

RPT/0002/04/17: 12 Fields Park Road, Casnewydd

Rhif Cyfeirnod: RPT/0002/04/17

Deddf: Deddf Tai 2004

Math o Achos: Gorchymyn ad-dalu rhent

Eiddo: 12 Fields Park Road, Casnewydd