Skip to content

RPT/0014/10/17: 10 The Glade, Caerwnon Park, Llanfair ym Muallt

RPT/0014/10/17: 10 The Glade, Caerwnon Park, Llanfair ym Muallt

Rhif Cyfeirnod: RPT/0017/11/17

Deddf: Deddf Cartrefi Symudol (Cymru) 2013

Math o Achos: Adran 54

Eiddo: 10 The Glade, Caerwnon Park, Llanfair ym Muallt