Skip to content

RPT/0008/09/16: 84 Abergele Road, Bae Colwyn - Adran 45

RPT/0008/09/16: 84 Abergele Road, Bae Colwyn - Adran 45

Rhif Cyfeirnod: RPT/0008/09/16

Deddf: Deddf Tai 2004

Math o Achos: Adran 45

Eiddo: 84 Abergele Road, Bae Colwyn