Skip to content

Ebrill 2012 - Mawrth 2013

Ebrill 2012 - Mawrth 2013
Gellir gweld penderfyniadau tribiwnlysoedd ar-lein yn ôl blwyddyn ariannol o fis Ebrill 2012 hyd at Fawrth 2013.

RPT/005/04/12: 78 Argyle Street, Abertawe

18/07/13
.
 

RPT/004/04/12: 4 Mews Cottage, 13 Lily Street, Caerdydd

18/07/13
.
 

RPT/003/04/12: 16 St Helens Avenue, Abertawe

18/07/13
.
 

RPT/002/04/12: Mill Road, Tŷ Newydd, Caergybi

18/07/13
.
 

RPT/001/04/12: 20 Carlton Terrace, Abertawe

18/07/13
.
 

Dolenni perthnasol

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu os oes angen rhagor o wybodaeth arnoch am sut i wneud cais neu apêl, cysylltwch â ni.