Skip to content

Tribiwnlysoedd Eiddo Preswyl: Ebrill 2014 - Mawrth 2015

Tribiwnlysoedd Eiddo Preswyl: Ebrill 2014 - Mawrth 2015
Gellir gweld penderfyniadau tribiwnlysoedd ar-lein yn ôl blwyddyn ariannol o fis Ebrill 2014 hyd at Fawrth 2015.

Apêl RPT/0006/04/12: 10 Bridge Street, Llangollen - Hysbysiad Gwella

08/01/15
Deddf Tai 2004 - Hysbysiad Gwella
 

RPT/0006/04/12: 10 Bridge Street, Llangollen - Hysbysiad Gwella

10/12/14
Deddf Tai 2004 - Hysbysiad Gwella
 

RPT/0007/10/13: Fflatiau a rhannau cyffredinol uwchben 34 a 35 Clifton Street, Caerdydd - Hysbysiad Gwella

02/10/14
Deddf Tai 2004 - Hysbysiad Gwella
 

RPT/0012/03/14: 87 Minney Street, Caerdydd - Trwyddedu Tai Amlfeddiannaeth

15/08/14
Gorchymyn Deddf Tai 2004 - Trwyddedu Tai Amlfeddiannaeth
 

RPT/0013/03/14: 8 Fairoak Road, Caerdydd - Hysbysiad Esemptiad Dros dro

15/08/14
Gorchymyn Deddf Tai 2004 - Hysbysiad Esemptiad Dros dro
 

RPT/0014/03/14: 14 Dogfield Street, Caerdydd - Hysbysiad Gwella

14/08/14
Gorchymyn Deddf Tai 2004 - Hysbysiad Gwella