Skip to content

RPT/0012/03/14: 87 Minney Street, Caerdydd - Trwyddedu Tai Amlfeddiannaeth

RPT/0012/03/14: 87 Minney Street, Caerdydd - Trwyddedu Tai Amlfeddiannaeth

Rhif Cyfeirnod: RPT/0012/03/14

Deddf: Gorchymyn Deddf Tai 2004 - Trwyddedu Tai Amlfeddiannaeth

Math o Achos: Atodlen 5

Eiddo: 87 Minney Street, Caerdydd