Skip to content

RPT/0014/03/14: 14 Dogfield Street, Caerdydd - Hysbysiad Gwella

RPT/0014/03/14: 14 Dogfield Street, Caerdydd - Hysbysiad Gwella

Rhif Cyfeirnod: RPT/0014/03/14

Deddf:  Gorchymyn Deddf Tai 2004 - Hysbysiad Gwella

Math o Achos:  Adran 11

Eiddo:  14 Dogfield Street, Caerdydd

Dolenni perthnasol

Sefydliad statudol a sefydlwyd o dan Ddeddf Tai 2004 yw'r Tribiwnlys Eiddo Preswyl.
Efallai bydd ein cwestiynau cyffredin yn eich helpu i ddod o hyd i wybodaeth.