Skip to content

RPT/0012/03/13 to RPT/0025/03/13: Morfa Ddu Prestatyn

RPT/0012/03/13 to RPT/0025/03/13: Morfa Ddu Prestatyn

Rhif Cyfeirnod: RPT/0012/03/13 i RPT/0025/03/13

Deddf: Deddf Cartrefi Symudol 1983

Math o Achos: Paragraffiau 16(b), 17(4) a 17(8) o Bennod  2 o rhan 1 o atodlen  1

Eiddo: Morfa Ddu Prestatyn