Skip to content

RAC/0024/04/12: 5 Barnwood, Caerdydd

RAC/0024/04/12: 5 Barnwood, Caerdydd

Rhif Cyfeirnod: RAC/0024/04/12 

Deddf: Deddf Tai 1988

Math o Achos: Adran 14  

Eiddo: 5 Barnwood, Caerdydd

Lawrlwytho Dogfen

Dolenni perthnasol

Sefydliad statudol a sefydlwyd o dan Ddeddf Tai 2004 yw'r Tribiwnlys Eiddo Preswyl.
Efallai bydd ein cwestiynau cyffredin yn eich helpu i ddod o hyd i wybodaeth.