Skip to content

RAC/0006/04/12: 42 Gordan Road, Caerdydd

RAC/0006/04/12: 42 Gordan Road, Caerdydd

Rhif Cyfeirnod: RAC/0006/04/12 

Deddf: Deddf Rhenti 1977 

Math o Achos: Rhenti Teg 

Eiddo: 42 Gordan Road, Caerdydd

Lawrlwytho Dogfen

Dolenni perthnasol

Sefydliad statudol a sefydlwyd o dan Ddeddf Tai 2004 yw'r Tribiwnlys Eiddo Preswyl.
Efallai bydd ein cwestiynau cyffredin yn eich helpu i ddod o hyd i wybodaeth.