Skip to content

RAC/0011/12/18: Fflat 5, Llys Wyn, Hen Golwyn

RAC/0011/12/18: Fflat 5, Llys Wyn, Hen Golwyn

Rhif Cyfeirnod: RAC/0011/12/18

Deddf: Deddf Rhenti 1977

Math o Achos: Rhent Teg

Eiddo: Fflat 5, Llys Wyn, Hen Golwyn