Skip to content

RAC/0011/12/18: Flat 1, Llys Wyn, Old Colwyn

RAC/0011/12/18: Flat 1, Llys Wyn, Old Colwyn

Rhif Cyfeirnod: RAC/0011/12/18

Deddf: Deddf Rhenti 1977

Math o Achos: Rhent Teg

Eiddo: Flat 1, Llys Wyn, Hen Golwyn