Skip to content

RAC/0012/12/17: Llys Ael-y-Bryn, 311 Ffordd Gorseinon, Abertawe

RAC/0012/12/17: Llys Ael-y-Bryn, 311 Ffordd Gorseinon, Abertawe

Rhif Cyfeirnod: RAC/0012/12/17

Deddf: Deddf Rhenti 1977

Math o Achos: Rhent Teg

Eiddo: Llys Ael-y-Bryn, 311 Ffordd Gorseinon, Abertawe