Skip to content

RAC/0023/03/15: 52 Lugg View, Presteigne - Codiad Rhent

RAC/0023/03/15: 52 Lugg View, Presteigne - Codiad Rhent

Rhif Cyfeirnod: RAC/0023/03/15

Deddf: Deddf Tai 1988

Math o Achos: Adran 13(4) Codiad Rhent

Eiddo: 52 Lugg View, Presteigne