Skip to content

RAC/0035/03/14: 41 Ysgol Street, Port Tennant - Rhent Teg

RAC/0035/03/14: 41 Ysgol Street, Port Tennant - Rhent Teg

Rhif Cyfeirnod: RAC/0035/03/14

Deddf: Deddf Rhenti 1977 - Rhent Teg

Math o Achos: Rhent Teg

Eiddo: 41 Ysgol Street, Port Tennant