Skip to content

RAC/0035/10/14: 11 Lon y Ffrith, Llandudno - Rhent Teg

RAC/0035/10/14: 11 Lon y Ffrith, Llandudno - Rhent Teg

Rhif Cyfeirnod: RAC/0035/10/14

Deddf: Deddf Rhenti 1977 - Rhent Teg

Math o Achos: Rhent Teg

Eiddo: 11 Lon y Ffrith, Llandudno