Skip to content

LVT/0037/10/18: 58 Pontneathvaughan Road, Glyn-nedd, Castell-nedd

LVT/0037/10/18: 58 Pontneathvaughan Road, Glyn-nedd, Castell-nedd

Rhif Cyfeirnod: LVT/0037/10/18

Deddf: Deddf Diwygio Cyfraith Lesddaliad 1967

Math o Achos: Adran 27

Eiddo: 58 Pontneathvaughan Road, Glyn-nedd, Castell-nedd