Skip to content

LVT/0020/08/17: GFF, 45 Rhos Road, Llandrillo-yn-Rhos

LVT/0020/08/17: GFF, 45 Rhos Road, Llandrillo-yn-Rhos

Rhif Cyfeirnod: LVT/0020/08/17

Deddf: Deddf Cyfunddaliad a Diwygio Cyfraith Lesddaliad 2002

Math o Achos: Adran 168(4)

Eiddo: GFF, 45 Rhos Road, Llandrillo-yn-Rhos