Skip to content

LVT/0034/01/18: The Carriage Works, Yr Wyddgrug

LVT/0034/01/18: The Carriage Works, Yr Wyddgrug

Rhif Cyfeirnod: LVT/0034/01/18

Deddf: Deddf Cyfunddaliad a Diwygio Cyfraith Lesddaliad 2002

Math o Achos: Adrannau 88 ac 89

Eiddo: Carriage Works, Yr Wyddgrug