Skip to content

LVT/0013/07/18: 82 Claude Road, Caerdydd

LVT/0013/07/18: 82 Claude Road, Caerdydd

Rhif Cyfeirnod: LVT/0013/07/18

Deddf: Deddf Diwygio Cyfraith Lesddaliad, Tai a Datblygu Trefol 1993

Math o Achos: Adran 24(1)

Eiddo: 82 Claude Road, Caerdydd