Skip to content

LVT/0002/05/18: 65 Heol Barri, Caerffili

LVT/0002/05/18: 65 Heol Barri, Caerffili

Rhif Cyfeirnod: LVT/0002/05/18

Deddf: Deddf Diwygio Cyfraith Lesddaliad 1967

Math o Achos: Adran 21(1)

Eiddo: 65 Heol Barri, Caerffili