Skip to content

LVT/0026/09/18: 3 Dewsland Park Road, Casnewydd

LVT/0026/09/18: 3 Dewsland Park Road, Casnewydd

Rhif Cyfeirnod: LVT/0026/09/18

Deddf: Deddf Diwygio Cyfraith Lesddaliad 1967

Math o Achos: Adran 24(1)

Eiddo: 3 Dewsland Park Road, Casnewydd