Skip to content

LVT/0023/09/17: 230 Conway Road, Newport

LVT/0023/09/17: 230 Conway Road, Newport

Rhif Cyfeirnod: LVT/0023/09/17

Deddf: Deddf Diwygio Cyfraith Lesddaliad 1967

Math o Achos:

Eiddo: 230 Conway Road, Casnewydd