Skip to content

LVT/0005/05/18: 201 Caxton Place, Wrecsam

LVT/0005/05/18: 201 Caxton Place, Wrecsam

Rhif Cyfeirnod: LVT/0005/05/18

Deddf: Deddf Cyfunddaliad a Diwygio Cyfraith Lesddaliad 2002

Math o Achos: Adran 168(4)

Eiddo: 201 Caxton Place, Wrecsam