Skip to content

LVT/0028/11/17: 17A Colwyn Crescent, Bae Colwyn

LVT/0028/11/17: 17A Colwyn Crescent, Bae Colwyn

Rhif Cyfeirnod: LVT/0044/01/16

Deddf: Deddf Cyfunddaliad a Diwygio Cyfraith Lesddaliad 2002

Math o Achos: Adran 168(4)

Eiddo: 17A Colwyn Crescent, Bae Colwyn