Skip to content

LVT/0036/10/18: 15-24 Vanewood Court, Abertawe

LVT/0036/10/18: 15-24 Vanewood Court, Abertawe

Rhif Cyfeirnod: LVT/0036/10/18

Deddf: Deddf Diwygio Cyfraith Lesddaliad, Tai a Datblygu Trefol 1993

Math o Achos: Adran 24(1)

Eiddo: 15-24 Vanewood Court, Abertawe