Skip to content

LVT/0057/03/17: Newlands Court, Caerdydd

LVT/0057/03/17: Newlands Court, Caerdydd

Rhif Cyfeirnod: LVT/0057/03/17

Deddf: Deddf Landlord a Thenant 1985

Math o Achos: Adran 20ZA

Eiddo: Newlands Court, Caerdydd