Skip to content

LVT/0042/11/16: Room 5, 375 Newport Road, Caerdydd

LVT/0042/11/16: Room 5, 375 Newport Road, Caerdydd

Rhif Cyfeirnod: LVT/0042/11/16

Deddf: Deddf Landlord a Thenant 1985

Math o Achos: Adran 27A ac Adran 20C

Eiddo: Room 5, 375 Newport Road, Caerdydd