Skip to content

LVT/0015/07/17: 9 New Road, Trebanos, Abertawe

LVT/0015/07/17: 9 New Road, Trebanos, Abertawe

Rhif Cyfeirnod: LVT/0015/07/17

Deddf: Deddf Diwygio Cyfraith Lesddaliad 1967

Math o Achos: Adran 21(1)

Eiddo: 9 New Road, Trebanos, Abertawe